top of page
Image by Anastasia Taioglou
Sunset over the ocean

AEGIR INDUSTRIER

Om Oss

Vi utvecklar och leder projekt för minskad miljöpåverkan på främst våra hav och sjöar

Vi hjälper kommuner, företag och andra organisationer i deras arbete för att förhindra utsläpp av plast & föroreningar ut i vår natur 

Vi tillhandahåller maskiner och verktyg för insamling av skräp och plast från hav och vattendrag samt för strandstädning . Reparation och reservdelar till Seabin. Maskiner för uppsamling av skräp och fimpar från gator och torg.

Ocean Plastics, Havsplast

Människor tillför omkring 8 miljoner ton skräp till våra hav varje år. Ungefär 70 % av det sjunker, 15 % hamnar på stränderna och 15 % flyter runt i de fria vattenmassorna.

Skräpet består till största del av plast och skapar problem för både människor och djur. För människor ser de skräpiga stränderna fula ut och kostar samhället pengar i form av minskande intäkter från turism och kostnader för städning.

Seabin sverige

bottom of page