top of page
Ocean

Tjänster

  • Utredning av nuvarande situation samt lämpliga åtgärder mot plastutsläpp & olika typer av plastföroreningar
  • Utvärdering av funktion av etablerade åtgärder
  • Projektering av uppfångande system
  •  Samordning & etablering av externa samverkans projekt med ideella organisationer
bottom of page